Svečana akademija povodom 20 godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

Svečana akademija povodom 20 godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

U ponedjeljak, 9. jula 2018. godine u Muzeju Prvog zasjedanja AVNOJ-a u Bihaću održana je svečana akademija povodom dvadeset godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Svečanu akademiju otvorila je dekanesa Ekonomskog fakulteta u Bihaću prof. dr. Mirela Kljajić Dervić, koja se u svom obraćanju osvrnula na razvojni put Ekonomskog fakulteta od osnivanja do danas, postignute uspjehe studenata te uputila zahvale institucijama i pojedincima koji su punih 20 godina pomagali rad i razvoj fakulteta.

Ispred rektorata Univerziteta u Bihaću, prisutnima se obratio rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. Fadil Islamović ističući da je Ekonomski fakultet, odnosno njegova preteča Viša ekonomska škola u Bihaću bila jedan od dva kamena temeljca pri osnivanju Univerziteta u Bihaću. Rektor Islamović istaknuo je da svih ovih godina, pa i nakon prvog poziva za upis u akademsku 2018/2019 godinu, odziv studenata prijavljenih za studij na Ekonomskom fakultetu u Bihaću, pokazuje da ovaj fakultet ima sigurnu budućnost.

U ime Vlade USK-a prisutnima se obratio ministar obrazovanja, nauke kulture i sporta mr. sc. Muhamed Ramić, koji je uz čestitku povodom 20 godina rada Ekonomskog fakulteta, istaknuo izvrsnu saradnju resornog ministarstva sa Ekonomskim fakultetom u Bihaću i pohvalio pozitivne procese na Ekonomskom fakultetu u Bihaću, uz želju da se oni nastave i u narednom periodu.

Asistentica Ekonomskog fakulteta u Bihaću Selma Gutlić u kratkoj prezentaciji predstavila je retrospektivu Ekonomskog fakulteta, a studentica prve godine Ayla Duraković, dala je svoj osvrt na svojih prvih 9 mjeseci provedenih na Ekonomskom fakultetu, uz prezentaciju velikog broja projekata i aktivnosti u kojima je kao student fakulteta učestvovala.

Prodekan za naučno-istraživački rad doc. dr. Kenan Mahmutović uručio je zahvalnice umirovljenom profesoru Ekonomskog fakulteta u Bihaću profesoru emeritusu Hilmiji dr Mujiću, i umirovljenom profesoru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću profesoru emeritusu Ismetu dr Bišćeviću. „Iako je akademska zajednica njihov doprinos razvoju nauke i Univerziteta u Bihaću već vrjednovala dodjelom najvišeg priznanja zlatne značke Univerziteta, kao i dodjelom počasnog zvanja profesor emeritus, zadovoljstvo nam je da im se i u ovoj prilici zahvalimo za sve ono što su učinii i što i danas čine za Ekonomski fakultet u Bihaću“, istaknuo je prodekan Mahmutović.

Dekanesa fakulteta uručila je zahvalnice institucijama, organizacijama i pojedincima koji su posebno doprinijeli radu i razvoju Ekonomskog fakulteta u Bihaću. Voditeljica II ciklusa studija doc. dr. Dijana Vuković uručila je priznanja najboljim studentima postdiplomskog znanstvenog studija i II cilusa studija Ekonomskog fakulteta u Bihaću, a voditelj prvog ciklusa studija mr. sc. Adis Muharemović uručio je priznanja najboljim studentima I ciklusa studija.

Anesa Veljačić, studentica Ekonomskog fakulteta u Bihaću, kao član pobjedničkog tima u takmičenju EU4U a koje organizira Kancelarija Specijalnog predstavnika EU – EUSR u BiH, prezentirala je uspjehe studenata Ekonomskog fakulteta u Bihaću na dva takmičenju „EU4U“, pri čemu je prezentiran i pobjednički video studenata Ekonomskog fakulteta u Bihaću kao rezultat marketinške kampanje za jednu od ponuđenih tema koje su ujedno odgovori na rješavanje problema sadržanih u okviru Reformske agende 2015-2018.

U završnom dijelu svečane akademije, Doc. dr. Kenan Mahmutović, Prodekan za naučno istraživački rad Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću govorio je o razvojnim planovima fakulteta. Istaknuo je nekoliko prioriteta menadžmenta fakulteta u narednom periodu.

„Ekonomski fakultet Bihać će nastaviti i u narednom periodu sa unapređenjem i prilagođavanjem nastavnih planova i programa stvarnim potrebama tržišta rada , kako bi se svršenim studentima osigurala znanja i vještine potrebne za pronalaženje sigurnog zaposlenja. Ovaj fleksibilan pristup u prilagođavanju nastavnih planova i programa bit će popraćen nastavkom uspostave saradnje sa ekonomskim fakultetima u BiH, a posebno sa ekonomskim fakultetima u inozemstvu, s ciljem osiguranja razmjene studenata, nastavnika, transfera znanja i implementacije zajedničkih naučno-istraživačkih projekata.“. Mahmutović je istaknuo plan da se 2019. godine organizira prva naučno-poslovna konferencija Ekonomskog fakulteta u Bihaću, na kojoj će pored interesantnih panela posvećenih aktuelnim temama iz sfere biznisa i ekonomije, biti data mogućnost naučnicima iz BiH i inozemstva da predstave rezultate svojih naučno-istraživačkih radova. Konferenciju će pratiti i pokretanje prvog naučnog časopisa u izdanju Ekonomskog fakulteta u Bihaću, pod nazivom „Ekonomske perspektive“ (Economic perspectives), serijske publikacije koja će izlaziti dva puta godišnje, a plan je da se u 2019. godini izdaju prva dva izdanja časopisa, te da se osigura prisutnost istog u znanstvenim bazama podataka kako bi se povećala vidljivost Fakulteta i Univerziteta na međunarodnom nivou. „Ovo je projekat koji će biti realiziran u saradnji sa našim prijateljima sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku koji će činiti urednički odbor časopisa, a recenzenti će biti osigurani sa većeg broja fakulteta u inozemstvu“, rekao je Mahmutović.

Kao jedan od prioriteta za menadžment fakulteta u naredne dvije godine istaknuto je poboljšanje uvijeta za studiranje na Ekonomskom fakultetu u Bihaću. S ciljem osiguranja optimalnih uvijeta definiranih kriterijima i standardima za vijsoko obrazovanje USK-a, pokrenuta je inicijativa uspostave vlastite biblioteke i čitaonice u prostorijama Fakulteta, kako bi se studentima omogućio pristup potrebnoj literaturi i naučnim bazama podataka, te lakši pristup informacionom sistemu Ekonomskog fakulteta u Bihaću. Najavljen je i intenzivniji nastavak saradnje sa privredom USK-a, kako bi se studentima omogućila praksa za vrijeme studija, pri čemu su pozvana sva preduzeća i organizacije sa područja USK-a da iskoriste potencijal saradnje sa Ekonomskim fakultetom, da delegiraju svoje probleme ili potencijalne ideje, kako bi studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću vođeni svojim mentorima, kroz svoje seminarske, diplomske ili magistarske radove ponudili odgovarajuća rješenja.

Za zabavni dio programa pobrinuli su se profesori Srednje umjetničke škole u Bihaću prof. Sanel Kabiljagić i prof. Aneta Poljak, studenti Ekonomskog fakulteta Haris Hrnčić i Safet Hodžić, te glumica Erna Begatović.

Premijerno je prikazan i promotivni video Ekonomskog fakulteta u Bihaću u kojem sadašnji i bivši studenti Ekonomskog fakulteta iznose svoja viđenja studija na Ekonomskom fakultetu u Bihaću, a predstavnici uspješnih kompanija u USK-a govore o saradnji sa Ekonomskim fakultetom ii kvaliteti kadrova koji dolaze sa ove visokoškolske ustanove.

U nastavku pogledajte detaljnu fotogaleriju sa svečane akademije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *