I CIKLUS STUDIJA

Informacije o I ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Uslovi upisa, nastavni planovi i programi, predavači, pravila studiranja …

II CIKLUS STUDIJA

Informacije o II ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Uslovi upisa, nastavni plan i program, predavači, cijene studija, pravilnici ….

INFO SERVIS

Svim informacijama za studente, poput oglasa, informacija o predmetima, informacija o rasporedu predavanja, prijava ispita, kao i nastavnim materijalima studenti mogu pristupiti putem InfoServisa Ekonomskog fakulteta u Bihaću.

Najave događaja

Najave javnih odbrana, gostujućih predavanja i edukacija

SVI DOGAĐAJI
2018
27
mar

Javna odbrana završnog rada kandidatkinje Mašinović Đana

At 9:00 am
Amfiteatar 1
Javne odbrane diplomskih/završnih radova
2018
20
apr

Međunarodna naučna konferencija “SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION INDUSTRY 4.0”

Podgorica, Montenegro
Konferencije, forumi, okrugli stolovi
2017
24
okt

Gostujuće predavanje: Adnan Tulić, kantonalni tužilac u Tužilaštvu USK-a

At 4:00 pm
Ekonomski fakultet Bihać, Pape Ivana Pavla II
Gostujuća predavanja
2017
22
sep

Predavanje na II ciklusu studija – prof. dr. Nenad Brkić

At 4:00 pm
Ekonomski fakultet Bihać
Gostujuća predavanja
2017
30
sep

Predavanje na Ii ciklusu studija – prof. dr. Almir Peštek

Ekonomski fakultet Bihać
Gostujuća predavanja
2017
14
okt

Javna odbrana završnog magistarskog rada Jašaragić Samira

At 10:00 am
Ekonomski fakultet Bihać, Amfiteatar 1
Javne odbrane magistarskih radova