Konkursi i javni pozivi

jun
21

Konkurs za upis studenata u akademsku 2018/19 godinu

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09, 9/10, 4/11,6 /13 i 6/17), Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-3304/2018 od 31.05.2018. godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-2437/2018 od 14. 06. 2018. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs/Natječaj za upis studenata u I godinu studija na fakultete Univerziteta […]

DETAIL
feb
14

Konferencija “SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION INDUSTRY 4.0”

Digitalna transformacija generiše žestoku debatu među političarima, ekonomistima i industrijskim liderima o svom društvenom uticaju.

DETAIL

KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika na I ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u ljetnom semestru, akademske 2017/2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-515/2018 od 25.01.2018. godine, Ekonomski fakultet Univerzitet u Bihaću objavljuje KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika na I ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u ljetnom semestru, akademske 2017/2018. godine

DETAIL

KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje: Nastavnik – u zvanje docenta (napredovanje) za užu naučnu oblast „Menadžment“

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Bihaću (broj: 06-513/2018 od 25.01.2018. godine), dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću raspisuje JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje: Nastavnik – u zvanje docenta (napredovanje), za užu naučnu oblast „Menadžment“ …… 1 izvršilac. (objava-Dnevni Avaz 14.02.2018. godine)

DETAIL

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2017. godinu

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2017. godinu (u daljem tekstu: Odluka) utvrđeni se kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2017. godinu. Odluka […]

DETAIL

Fondacija Konrad Adenauer: Konkurs za dodjelu stipendija studentima za 2017/18. godinu

Fondacija Konrad Adenauer raspisuje konkurs za 15 stipendija za studente 1. i 2. godine master-studija tj. 4. i 5. godine studija. Rok za dostavljanje prijava je 20.09.2017. Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor sa komisijom za izbor, koji će biti održan maksimalno dva mjeseca po zatvaranju konkursa. Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 […]

DETAIL
TOP