Međunarodna naučna konferencija "SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION INDUSTRY 4.0"

Digitalna transformacija generiše žestoku debatu među političarima, ekonomistima i industrijskim liderima o svom društvenom uticaju. Pošto digitalizacija još više pogađa društvo, raste zabrinutost time kako to utiče na pitanja kao što su posao, zarade, nejednakost, zdravlje, resursi, efikasnost i sigurnost. Digitalna revolucija je stvorila nove uloge, nove vrste organizacija i čak

Start

20/04/2018

End

22/02/2018

Address

Podgorica, Montenegro   View map

Digitalna transformacija generiše žestoku debatu među političarima, ekonomistima i industrijskim liderima o svom društvenom uticaju. Pošto digitalizacija još više pogađa društvo, raste zabrinutost time kako to utiče na pitanja kao što su posao, zarade, nejednakost, zdravlje, resursi, efikasnost i sigurnost. Digitalna revolucija je stvorila nove uloge, nove vrste organizacija i čak nove sektore ekonomija. Uticaj digitalizacije takođe je djelovao kao katalizator rasta zaposlenosti. Međutim, danas je pitanje da li tehnologija stvara ili uništava poslove. Istina je da zapravo znamo jako malo o tome šta će se desiti. Kakav će uticaj inovacija biti u budućnosti? Kako će ljudi stupiti u kontakt sa mašinama i algoritmima? Kakve vještine trebamo i kako treba učiti? Kako će sve ovo uticati tržišta rada?

U tom kontekstu Institut za društveno-ekonomska istraživanja i razvoj Novi Pazar – Srbija sa partnerima: Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Bihaću, Univerzitetom u Johannesburgu i Filozofskim fakultetom u Skoplju sa ponosom najavljuje 5. Međunarodnu naučnu konferenciju socio-ekonomskih istraživanja sa tematskim naslovom: “SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION INDUSTRY 4.0”.

Konferencija će se održati u Podgorici, Crna Gora, od 20 do 22 aprila 2018. godine.

Detaljnije informacije o temama i kotizaciji pročitajte u POZIVU.

MORE DETAIL

TOP