Ekonomski fakultet u Bihaću osnovao je Institut Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću novembra 2001. godine. Institut je predstavljao organizacionu jedinicu – divizion Ekonomskog fakulteta u Bihaću bez svojstva pravnog lica kojim je rukovodio prodekan za
naučno istraživački rad. U periodu od 4 godine aktivnog djelovanja, realiziran je značajan broj projekta, od kojih posebno valja istaknuti:

– Strategija dugoročnog razvoja kompanije Riz-Krajina d.o.o. Bihać
– 4 investiciona projekta za kompaniju Riz-Krajina d.o.o. Bihać
– Strategija dugoročnog razvoja kompanije Bihaćka pivovara d.d. Bihać
– 3 investiciona projekta za kompaniju Bihaćka pivovara d.d. Bihać
– Strategija dugoročnog razvoja Unsko-sanskog kantona
– Socio-ekonomska analiza Unsko-sanskog kantona
– Strategija razvoja Nacionalnog parka Una

Usljed integracije Univerziteta i prenosa svojstva pravnog lica sa fakulteta na Univerzitet u Bihaću, javila se potreba za integracijom pojedinačnih instituta na fakultetima Univerziteta u Bihaću u Institut Univerziteta u Bihaću. U tom kontekstu u 2017. godini formirana je Komisija za izradu elaborata o opravdanosti osnivanja Instituta Univerziteta u Bihaću, prema čijem prijedlogu bi novi Institut Univerziteta u Bihaću imao dva centra u okviru kojih bi se pružale usluge iz domena ekonomije:
1. Centar za turizam i ekologija
2. Centar za izradu ekonomskih studija