Na slijedećim linkovima dostupni su ispitni rokovi za I i II ciklus studija na Ekonomskom fakultetu u Bihaću: