Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću vam pruža mogućnost odabira tri načina studiranja na I ciklusu studija: redovni studij, redovan-samofinansirajući studij i vanredni studij. Nastava na II ciklusu studija se organizira u formi vanrednog studija, a nastava se održava u poslijepodnevnim satima.

Redovni studij

Redovni studij predstavlja tradicionalni način studiranja. Namijenjen je studentima koji mogu svakodnevno prisustvovati nastavi u učionicama. Nastava se odvija in-class. Na taj način studenti imaju stalnu direktnu komunikaciju sa nastavnim osobljem.

Redovan samofinansirajući studij

Redovnan samofinansirajući studij predstavlja isti način studiranja kao i redovni studij, s tim da studenti sami snose troškove školarine. Namijenjen je studentima koji mogu svakodnevno prisustvovati nastavi u učionicama. Nastava se odvija in-class. Na taj način studenti imaju stalnu direktnu komunikaciju sa nastavnim osobljem.

Vanredni studij

Vanredni studij namijenjen je studentima koji žele studirati uz rad. Nastava se organizira u poslijepodnevnim satima u prvoj, sedmoj i petnaestoj sedmici semestra.