KATEDRA : FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

 1. Uža naučna oblast: FINANSIJE
 2. Finansijski menadžment
 3. Poslovne finansije
 4. Bankarstvo
 5. Finansijske institucije i tržišta
 6. Javne finansije
 7. Monetarne finansije
 8. Međunarodne finansije
 9. Analiza poslovanja berzovno poslovanje
 10. Berzovno poslovanje
 11. Monetarna i fiskalna politika EU
 12. Međunarodni finansijski menadžment
 13. Elektronsko bankarstvo
 14. Islamsko bankarstvo
 15. Međunarodni bankarski poslovi
 16. Tarife u osiguranju
 17. Vrednovanje preduzeća
 18. Strategijski finansijski menadžment
 19. Međunarodne finansijske institucije
 20. Međunarodna finansijska tržišta
 21. Finansijska tržišta
 22. Bankarski menadžment
 23. Korporativne finansije
 24. Međunarodni monetarni sistemi
 25. Evaluacija investicionih projekata
 26. Analiza i upravljanje bankovnim rizicima
 27. Osiguranje i nebankarske finansijske institucije
 28. Uža naučna oblast: RAČUNOVODSTVO
 29. Računodstvo
 30. Finansijsko računovodstvo
 31. Troškovno računovodstvo
 32. Revizija i kontrola
 33. Specijalna računovodstva
 34. Upravljanje troškovima
 35. Finansijsko izvještavanje
 36. Upravljačko računovodstvo
 37. Računovodstvo finansijskih institucija
 38. Računovodstvo neprofitnih organizacija
 39. Menadžersko računovodstvo
 40. Teorija i analiza bilansa
 41. Revizija podudarnosti
 42. Korporacijsko izvještavanje
 43. Računovodstveni informacioni sistemi
 44. Revizija finansijskih izvještaja
 45. Revizija finansisjkih institucija
 46. Revizija
 47. Računovodstveni sistemi BiH i EU
 48. Međunarodni računovodstveni standardi i izvještavanja
 49. Savremeni problemi menadžerskog računovodstva
 50. Interna revizija i kontrola
 51. Osnovi računovodstva
 52. Međunarodno računovodstvo
 53. Međunarodni računovodstveni standardi i međunarodni standardi finansijskog izvještavanja
 54. Savremena revizija poslovanja
 55. Planiranje i metodologije upravljanja revizijom
 56. Primjena IT u finansijskim izvještajima
 57. Porezno računovodstvo
 58. Standardi finansijskih izvještaja
 59. Revizija poslovanja

KATEDRA: MARKETING

 1. Marketing
 2. Međunarodni marketing
 3. Marketing komuniciranja
 4. Istraživanje marketinga
 5. Granski marketing
 6. Marketing usluga
 7. Direktni marketing i internet marketing
 8. Marketing u malom biznisu
 9. Ponašanje potrošača
 10. Marketing neprofitnih organizacija
 11. Marketing u turizmu
 12. Marketing menadžment
 13. Business to business marketing
 14. Strateško upravljanje markom
 15. Upravljanje marketingom
 16. Osnovi marketinga
 17. E-marketing
 18. Istraživanje turističkih proizvoda
 19. E-marketing u turizmu
 20. Odnosi sa javnošću i korporacijsko komuniciranje
 21. Politika cijena
 22. Promocija u turizmu
 23. Marketinški menadžment u turizmu
 24. Istraživanje muđunarodnog tržišta
 25. Marketinški kominikacijski miks

KATEDRA: MENADŽMENT I INFORMATIKA

 1. Uža naučna oblast: MENADŽMENT
 2. Menadžment
 3. Organizacija
 4. Osnove poduzetništva
 5. Strateški menadžment
 6. Menadžment malih i srednjih preduzeća
 7. Međunarodni menadžment
 8. Menadžment ljudskih resursa
 9. Poduzetništvo i inovacijski menadžment
 10. Planiranje i poslovna politika
 11. Poslovno odlučivanje
 12. Prodajni menadžment
 13. Menadžerska ekonomija
 14. Menadžment u hotelijerstvu
 15. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu
 16. Menadžment projekata
 17. Menadžment investicija
 18. Menadžment kvaliteta
 19. Metodologija naučno-istraživačkog rada
 20. Menadžment znanja
 21. Teorija i analiza razvoja poduzetništva
 22. Biznis plan
 23. Korporativno i društveno upravljanje
 24. Benčmarketing
 25. Strategija ulaska na međunarodna tržišta
 26. Kororativno pravo i korporativno upravljanje
 27. Upravljanje trgovačkim preduzećima
 28. Poslovno komuniciranje
 29. Društvena odgovornost preduzeća
 30. Investicijski projektni menadžment
 31. Osnovi menadžmenta
 32. Preduzetništvo
 33. Projektni menadžment
 34. Upravljanje investicionim projektima
 35. Menadžment u turizmu
 36. Strategija razvoja turizma u BiH
 37. Menadžment inovacija
 38. Upravljanje poslovnim procesima
 39. Menadžment mikro, malih i srednjih preduzeća
 40. Krizni menadžment
 41. Poslovna etika
 42. Poslovna strategija
 43. Menadžment promjena
 44. Menadžment sporta u turizmu
 45. Poduzetništvo u turizmu
 46. Poslovno pravo u međunardonom turizmu
 47. Menadžment turstičke destinacije
 48. Menadžment u javnom sektoru
 49. Menadžment prodaje
 50. PR menadžment
 51. Menadžment u ugostiteljstvu
 52. Uža naučna oblast : INFORMATIKA
 53. Poslovna informatika
 54. Menadžment informacionih sistema
 55. Internet-poslovni alati
 56. Elektronsko poslovanje
 57. WEB dizajn
 58. Marketing informacioni sistemi
 59. Bankarski informacioni sistemi
 60. Projektovanje informacionih sistema

KATEDRA ZA KVANTITATIVNU EKONOMIJU

         Uža naučna oblast: KVANTITATIVNA EKONOMIJA

 1. Matematika
 2. Finansijska i akturaska matematika
 3. Matematske metode za ekonomske analize
 4. Statistika I i II
 5. Demografska statistika
 6. Multivarijabilna statistika
 7. Matematika za ekonomiste
 8. Statistika u ekonomiji i menadžmentu
 9. Poslovna statistika
 10. Ekonomska statistika
 11. Matematičke metode u ekonomiji
 12. Statistika za ekonomiste
 13. Poslovna matematika

KATEDRA : EKONOMSKA TEORIJA I MAKROEKONOMSKI MENADŽMENT

Uža naučna oblast: EKONOMSKA TEORIJA I MAKROEKONOMSKI MENADŽMENT

 1. Uvod u ekonomiju
 2. Mikroekonomija I i II
 3. Makroekonomija I i II
 4. Razvoj ekonomske misli
 5. Ekonomska politika
 6. Ekonomski razvoj i ekologija
 7. Ekonomija održivog razvoja
 8. Privredni razvoj
 9. Ekonomija Europe
 10. Prostorna ekonomija
 11. Međunarodna ekonomija
 12. Regionalni razvoj
 13. Tržište energije
 14. Ekonomika javnog sektora
 15. Globalizacija i ekonomska politika
 16. Socilogija
 17. Strani jezici za ekonomiste
 18. Komparativni ekonomski sistemi i politike
 19. Ekonomika preduzeća
 20. Ekonomksa analiza
 21. Makroekonomska analiza
 22. Teorija i politika ekonomskog razvoja
 23. Savremeni ekonomski sistemi
 24. Ekonomija BiH
 25. Nacionalni društveni računi
 26. Svjetska tržišta
 27. Ekonomske doktrine
 28. Ekonomika i razvoj nacionalne privrede
 29. Svjetska privreda
 30. Islamska ekonomija
 31. Osnovi ekonomije
 32. Makroekonomske teorije i politike u globalnoj ekonomiji
 33. Evropske integracije
 34. Spoljnotrgovinsko poslovanje
 35. Poslovanje ugostiteljskih preduzeća
 36. Poslovanje turstičkih agencija
 37. Međunarodni turizam
 38. Osnove turizma
 39. Vanjska trgovina
 40. Ekonomika osiguranja
 41. Poslovanje u ugostiteljstvu
 42. Oblikovanje turstičkog proizvoda
 43. Poslovni strani jezik I i II
 44. Poslovni engleski jezik za ekonomiste
 45. Turistička geografija
 46. Specifični oblici turizma
 47. Ekonomika turizma
 48. Međunarodni turizam
 49. Poslovno pravo
 50. Poslovna psihologija