Čast nam je i zadovoljstvo da Vas pozovemo da uzmete aktivno učešće na konferenciji pod nazivom„Bosanskohercegovačka izvrsnost – uloga dijaspore u jačanju ekonomskih kapaciteta Bosne i Hercegovine“ koja će se održati u Bihaću 29. i 30. juna 2018. godine.Organizator konferencije je Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću i Razvojna agencija USK, a pod pokroviteljstvom USAID-a, Privredne komore USK i WWF Adria “Zaštićena područja za prirodu i ljude”.

Jedinstvenost ove konferencije leži u činjenici da je njen fokus na ljudima iz Bosne i Hercegovine koji rade i djeluju u akademskoj zajednici te svjetskim korporacijama. Glavni cilj je razmjena iskustava i ideja za bolji i kvalitetniji razvoj turističkog potencijala na području Unsko – sanskog kantona, jer je isti prepoznat kao najbrže rastući sektor.

Pozivno pismo za Konferenciju možete preuzeti ovdje, a agendu Konferencije možete preuzeti ovdje.


Digitalna transformacija generiše žestoku debatu među političarima, ekonomistima i industrijskim liderima o svom društvenom uticaju. Pošto digitalizacija još više pogađa društvo, raste zabrinutost time kako to utiče na pitanja kao što su posao, zarade, nejednakost, zdravlje, resursi, efikasnost i sigurnost. Digitalna revolucija je stvorila nove uloge, nove vrste organizacija i čak nove sektore ekonomija. Uticaj digitalizacije takođe je djelovao kao katalizator rasta zaposlenosti. Međutim, danas je pitanje da li tehnologija stvara ili uništava poslove. Istina je da zapravo znamo jako malo o tome šta će se desiti. Kakav će uticaj inovacija biti u budućnosti? Kako će ljudi stupiti u kontakt sa mašinama i algoritmima? Kakve vještine trebamo i kako treba učiti? Kako će sve ovo uticati tržišta rada?

U tom kontekstu Institut za društveno-ekonomska istraživanja i razvoj Novi Pazar – Srbija sa partnerima: Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Bihaću, Univerzitetom u Johannesburgu i Filozofskim fakultetom u Skoplju sa ponosom najavljuje 5. Međunarodnu naučnu konferenciju socio-ekonomskih istraživanja sa tematskim naslovom: “SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION INDUSTRY 4.0”.

Konferencija će se održati u Podgorici, Crna Gora, od 20 do 22 aprila 2018. godine.

Detaljnije informacije o temama i kotizaciji pročitajte u POZIVU.