Nastavnici i saradnici u stalnom radnom odnosu

Prof. dr. sc. Senada Kurtanović

Redovni profesor

Tel:  037 222-511 (lokal: 14) Kabinet broj: 2 (prvi sprat) Nastavnik na užoj naučnoj oblasti: Računovodstvo i revizija

Prof. dr. sc. Omer Kurtanović

Vanredni profesor

Tel: 037 222-511 (lokal: 16) Kabinet broj: 4 (prvi sprat) Nastavnik na užoj naučnoj oblasti: Kvantitativna ekonomija

prof. dr. sc. Mirela Kljajić-Dervić

Dekan

Tel: 037-221-323 Kabinet broj: 5 (prvi sprat) Nastavnik na užoj naučnoj oblasti: Menadžment; Ekonomska teorija i makroekonomski menadžment

doc. dr. sc. Kenan Mahmutovic

prodekan za naučno istraživački rad

Tel: 037-222-511 (lokal: 25) Kabinet broj: 3 (prvi sprat) Nastavnik na užoj naučnoj oblasti: Marketing  

doc. dr. sc. Dijana Vuković

Voditelj II ciklusa studija

Tel: 037 222-511 (lokal: 18) Kabinet broj: 6 (treći sprat) Natavnik na užoj naučnoj oblasti: Računovodstvo i revizija

doc. dr. sc. Arnela Nanić

Voditelj I ciklusa studija

Tel: 037 222-511 (lokal: 18) Kabinet br: 6 (treći sprat) Nastavnik na užoj naučnoj oblasti: Marketing

Doc. dr. sc. Jagoda Osmančević

Nastavnik

Tel: 037 222-511 (lokal: 23) Kabinet broj: 7 (treći sprat) Nastavnik na užoj naučnoj oblasti: Računovodstvo i revizija

doc. dr. sc. Mersud Omerdić

Nastavnik

Telefon: 037 222-511 Kabinet broj: 1 Nastavnik na užoj naučnoj oblasti: Ekonomska teorija i makroekonomski menadžment

Mr. sc. Elvira Ćatić-Kajtazović

Saradnik

Tel: 037 222-511 (lokal: 23) Kabinet broj: 7 (treći sprat) Viši asistent na naučnoj oblasti: Menadžment; Ekonomska teorija i makroekonomski menadžment.

Mr. sc. Adis Muharemović

Saradnik

Tel: 037 222-511 (lokal: 24) Kabinet broj: 9 (treći sprat) Viši asistent na užoj naučnoj oblasti: Finansije