Postupak nostrifikacije visokoškolske inozemne svjedodžbe se pokreće na osnovu pismenog zahtjeva ovlaštenog podnosioca na propisanom obrascu koji se nalazi kao sastavni dio Pravilnika o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih školskih svjedodžbi i na web stranici Univerziteta u Bihaću (www.unbi.ba).

 1. Zahtjev za nostrifikaciju se dostavlja Senatu Univerziteta u Bihaću,
 2. Uz zahtjev za nostrifikaciju se prilažu sljedeći dokumenti;
  – original ili duplikat svjedodžbe,
  – tri (3) primjerka ovjerene kopije svjedodžbe, odnosno ovjerenog prijevoda na bosanski, hrvatski ili srpski jezik,
  – ovjeren prijevod nastavnog plana,
  – rodni list,
  – drugi dokumenti koji sadrži podatke o sistemu obrazovanju u zemlji, uvjetima prijema na obrazovanje, dužini trajanja obrazovanja, te pravima koja daje svjedodžba.
 3. Nostrifikaciju vrši Komisija koju imenuje Senat Univerziteta u Bihaću.

Više informacija o samom postupku nostrifikacije visokoškolske inozemne svjedodžbe možete saznati iz Pravilnika o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih školskih svjedodžbi. (Službeni glasnik USK-a, broj: 15/12).