Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću je osnovan Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona 09.08.1998. godine. Fakultet se razvio iz ranije Više ekonomske škole u Bihaću osnovane 1979. godine. Od akademske 2006/07. godine na Ekonomskom fakultetu Bihać uveden je ECTS – Evropski sistem prijenosa bodova/kredita kao jedan od osnovnih instrumenata u izgradnji jedinstvenog evropskog prostora obrazovanja.

U skladu sa svojom vizijom (postati fakultet prepoznatljiv po izvrsnosti) i misijom (odgovornost i doprinos društvu kroz obavljanje obrazovanja, istraživanja i razvoja, njegujući proaktivni duh i kreirajući pokretačku snagu razvoja) kreirani su i strateški ciljevi Ekonomskog fakulteta: izvrstan nastavni proces, razvijen naučno-istraživački rad, razvijena međunarodna saradnja i mobilnost, obezbjeđene kadrovsko-materijalne pretpostavke i razvijen sistem osiguranja kvalitete.

Nastava na Ekonomskom fakultetu u Bihaću izvodi se na dva ciklusa studija: I ciklus sa dva studijska programa (akademski studijski program u trajanju od 4 godine i stručni studijski program u trajanju od 3 godine) i II ciklus studija sa 2 smjera u trajanju od 1 godine.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću od akademske 2017/2018. godine izvodi dva studijska programa na I ciklusu studija sa po dva smjera:

 1. Akademski studijski program poslovne ekonomije (240 ECTS bodova) na dva smjera:
  1. Biznis
  2. Računovodstvo i revizija
 2. Stručni studijski program poslovne ekonomije (180 ECTS bodova) na dva smjera:
  1. Finansijsko računovodstveni
  2. Menadžment i marketing u turizmu.

Drugi ciklus studija u trajanju od 1 godine izvodi se na dva smjera:

 1. Menadžment i poduzetništvo
 2. Računovodstvo i revizija