Studentska služba Ekonomskog fakulteta u Bihaću smještena je u prizemlju zgrade Ekonomskog fakulteta u Bihaću, na adresi Pape Ivana Pavla II br 2, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina. Studentska služba je na raspolaganju studentima i nastavnicima/saradnicima u domenu slijedećih djelatnosti:

 • pružanje informacija o studiju
 • prijem kandidata
 • upis i evidencija studenata u prvi i drugi ciklus studija
 • upis i evidencija studenata u starije godine studija
 • praćenje prijava i polaganja ispita
 • izdavanje uvjerenja i drugih dokumenata
 • prijava i odbrana završnih radova – diplomskih radova
 • izdavanje diploma
 • prelazak sa drugih fakulteta
 • kontakti sa bivšim studentima i diplomantima
 • nastavak studija
 • uvjerenja
 • ovjera nastavnog plana i programa
 • duplikat diplome
 • ispis
 • žalbe
 • razne aktivnosti

Radno vrijeme studentska službe:  Pon – Pet : 08:00 h – 16:00 h

Kontakt telefon: 037 / 228-071

Osoblje

Remiza Dervišević, bech. ecc.

Šef studentske službe

Tel: 037 228 – 071

Almira Nezirević, pravnik

Viši referent u studentskoj službi

Tel: 037 228 – 071

Renata Janković, bech.ecc.

Samostalni referent u studentskoj službi

Tel: 037 228-071