Pravila studiranja na I ciklusu studija Univerziteta u Bihaću, mogu se preuzeti na linku: Pravila studiranja na I ciklusu studija.

Plan i program I ciklusa studija (2017) – Akademski studijski program (8 semestara) može se preuzeti na linku: NPP – Akademski studijski program.

Plan i program I ciklusa studija (2017) – Stručni studijski program (6 semestara) može se preuzeti na linku: NPP – Strucni studijski program.

Stari nastavni planovi i programi (2011): Visoka poslovna škola 3+0; Dodiplomski studij 4+1.

Prijavu ispita, pregled rezultata ispita, preuzimanje nastavnih materijala i komunikaciju sa nastavnicima i saradnicima Ekonomskog fakulteta moguće je izvršiti putem Info servisa Ekonomskog fakulteta u Bihaću.

Pristup Distance Learning platformi studenti Ekonomskog fakulteta mogu izvršiti na slijedećem linku.

Preuzimanje zakona i podzakonskih akata kojima su regulisana prava i obaveze studenata i uposlenika Univerziteta u Bihaću moguće je izvršiti sa web stranice Univerziteta u Bihaću.

Ispitni rokovi dostupni su na slijedećem linku: Ispitni rokovi.