Iz bogatog opusa izdavačke djelatnosti Ekonomskog fakulteta univerziteta u Bihaću izdvajamo:

 1. Hilmija Mujić, ”Međunarodna razmjena i organizacija međunarodnog marketinga velikih poduzeća”, Bihać, 2004.godine.
 2. Mehmed Alijagić, ”Bankarstvo”,Bihać, 2002. godine.
 3. Mehmed Alijagić, Jusuf Kumalić, ”Javne finansije i fiskalna politika”,Bihać, 2004. godine.
 4. Halil Kapić, ”Uvod u ekonomiju”- izbor tekstova, Bihać, 2006. godine.
 5. Mujo Demirović, ”Bosna i Bošnjaci u srpskoj politici”, Bihać, 1999. godine.
 6. Fikret Dervišević, ”Mikroekonomija”,Bihać, 2001. godine.
 7. Jusuf Kumalić, ”Finansijski menadžment”,Bihać, 2004. godine.
 8. Omer Kurtanović, ”Zbirka zadataka iz Matematike za pripremanje prijemnih ispita na fakultetima”, Bihać, 2000. godine.
 9. Dževad Medić, ”Uvod u informatiku”,Bihać, 1999. godine.
 10. Senada Kurtanović, „Računovodstvo“, Bihać, 2015. godine
 11. Hilmija Mujić, Kenan Mahmutović, ”Marketinški komunikacijski miks (Promotivni miks)”, Bihać, 2008. godine.